خانه‌یی که با پس‌انداز دو دهه آموزگاری آباد شده بود، در جنگ تخریب شد

جنگ‌های خانمان‌سوز در کشور علاوه بر این‌که قربانی‌های زیادی از مردم گرفته، به زیربناها و در مجموع بنیاد اقتصادی کشور نیز آسیب‌های فراوانی وارد کرده است. با اعلام خروج نیروهای خارجی از کشور، درگیری‌ها شدت یافته و شعله‌های آن بیش‌تر ولایت‌های شمالی را فرا گرفته است.

غاصبان زمین یک ساحۀ ورزشی را در بامیان تخریب کرده‌اند 

مسئولان آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان می‌گویند که در روزهای پسین شماری از غاصبان زمین بخش‌هایی از «چمن اژدر» در حومۀ شهر بامیان را که مکان مناسب برای تمرین ورزش‌هایی؛ چون گلف، فوتبال، کریکت، دوچرخه‌سواری و بزکشی‌ست، تخریب کرده‌اند.

طالبان ۱۱ سایت شبکۀ مخابراتی سلام در پکتیا را تخریب و چپاول کرده‌اند

مسئولان شرکت افغان تلی‌کام در پکتیا می‌گویند که جنگ‌جویان طالبان در ولسوالی‌های تصرف‌شدۀ این ولایت ۱۱ سایت شبکۀ مخابراتی سلام را تخریب و وسایل آن را چپاول کرده‌اند. شرکت مخابراتی سلام در پکتیا در چوکات شرکت افغان تلی‌کام فعالیت می‌کند.

طالبان مجسمه‌های اسب در ولسوالی کشم بدخشان را تخریب کردند

مقام‌ها و مسئولان محلی بدخشان می‌گویند، مجسمه‌های اسب که حالت بزکشی را نشان می‌دادند و در سال‌های پسین در چهارراهی/چوک مرکز ولسوالی کشم این ولایت ساخته شده بود، به تازه‌گی توسط طالبان تخریب شده است. در این مجسمه‌ها از چاپ‌اندازان که برای گرفتن بز تلاش می‌کنند، نمایش داده شده و به‌نام چوک اسب‌ها مشهور است.

طالبان پس از تصرف ولسوالی‌ها تأسیسات نظامی و عامه را تخریب می‌کنند

در دو ماه پسین حمله‌های طالبان بر ولسوالی‌های ولایت‌های مختلف افزایش یافته و شماری از ولسوالی‌ها پس از عقب‌نشینی نیروهای امنیتی، به‌ تصرف جنگ‌جویان این گروه درآمده است. به گفتۀ مسئولان حکومتی، طالبان پس از تصرف ولسوالی‌ها، ساختمان‌های ولسوالی‌ها و دیگر تأسیسات عامه را انفجار داده‌اند و حتی دست به تخریب ساحات غیرنظامی و خانه‌های مردم می‌زنند.