افغانستان در زمینۀ بهداشتی به افزایش کمک‌های بشردوستانه نیازمند است

سازمان جهانی بهداشت امروز در یک نشست آنلاین در مورد وضعیت بهداشتی اخیر در افغانستان می‌گوید که این کشور در زمینه‌های بهداشتی با کمبود تجهیزات روبه‌رو است و به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارد. دیپانگ لوو، نمایندۀ سازمان جهانی بهداشت در افغانستان می‌گوید که به دلیل تحولات اخیر…