کابل، شاید تنها پایتختی باشد که توقف بیجای موترها، خاموشبودن اشارههای ترافیکی، کراچیها و دستفروشان بیش‌تر جادههای شهر را بینظم کرده‌اند. کابل به یک شهر بینظم و بیقانون مبدل شده است و این بینظمی‌ها و بیقانونی‌ها در جادههای پایتخت آشکارا دیده میشوند.

باشنده‌گان کابل شاکی‌اند و می‌گویند که بی‌نظمی‌ها در شهر به‌طور کم‌پیشینه افزایش یافته است. سهراب‌علی و غفور، دو تن از باشنده‌گان شهر کابل می‌گویند که پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی افغانستان، بیش‌تر مردم بی‌کار شده و به دست‌فروشی یا راننده‌گی رو آورده‌اند که این موارد سبب بی‌نظمی در سطح شهر شده است.

سهراب‌علی می‌افزاید: «با تحول سیاسی در کشور بی‌نظمی در سطح شهر افزایش  یافته است، موترها و کراچی‌ها بی‌جا توقف می‌کنند و هر جایی که دل‌شان بخواهد پارک/توقف می‌کنند و در این راستا نه شهرداری و نه هم ترافیک توجهی برای حل این معضل دارد.»

سلام‌وطندار فارسی را در فیس‌بوک دنبال کنید

در کنار مردم، راننده‌گان تاکسی که از بام تا شام برای یافتن لقمه‌نانی در جاده‌های پُرازدحام پایتخت در رفت‌وآمد هستند، می‌گویند که در گذشته در چهارراهی‌های شهر کابل اشاره‌های ترافیکی فعال بودند و حداقل نظمی وجود داشت؛ اما با تحول پسین در کشور، ترافیک‌های کم‌تری در سطح شهر وجود دارند.

فردین، یک تن از راننده‌گان تاکسی در پایتخت، می‌گوید: «ما از دولت می‌خواهیم که نظم شهری را درست کند. وقتی به شهر می‌آییم، می‌بینیم که ترافیک وجود ندارد، کراچی‌ها روی سرک است و ازدحام زیاد است. در سابق دورۀ جمهوریت که بود در چهاراهی‌های کابل اشاره‌های ترافیکی آن فعال بود و راننده‌ها هم توقفش تا حدی درست بود، اما حالا مسئولان امارت اسلامی هم بی‌جای توقف می‌دهند و ما از این حالت رنج می‌بریم.»

در همین حال، تمیم عصمتی، معاون ریاست عمومی ترافیک کابل، افزایش بی‌نظمی در شهر کابل را تأیید می‌کند و به سلام‌وطندار می‌گوید که دلیل اصلی ازدحام، راه‌بندی‌ها و بی‌نظمی‌های ترافیکی در این شهر، گذاشتن بی‌جای کراچی‌هاست و هر زمانی که شهرداری برای حل این معضل دست به کار شود، ریاست عمومی ترافیک کابل با هماهنگی مسئولان امنیتی برنامه‌های خود را عملی خواهد کرد.

سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید

با این حال، نعمت‌الله بارکزی، رئیس نشرات و آگاهی عامۀ شهرداری کابل، می‌گوید که نظم شهر از هر نگاه برای آنان مهم پنداشته می‌شود و کسی یا گروهی حق ندارد راه‌های عامه را به بهانۀ کسب‌وکار بسته کند.

به گفتۀ آقای بارکزی، شهرداری کابل روی برنامۀ مشخصی برای تنظیم کراچی‌ها و دست‌فروشان کار می‌کند که در جریان روزهای آینده عملی خواهد شد. رئیس نشرات و آگاهی عامۀ شهرداری کابل از شهروندان می‌خواهد که برای ایجاد نظم درست شهری با شهرداری و دیگر نهادهای دخیل در این راستا هم‌کاری کنند.

شهرداری و ریاست عمومی ترافیک کابل برای ایجاد نظم شهری و اجرای قوانین ترافیکی، تلاش‌های بسیاری کرده؛ اما هنوز موفقیت چندانی در آوردن نظم شهری نداشته‌اند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: