هرچند کابل، پایتخت کشور روز گذشته گواه بارش اندک برف بود و انتظار می‌رفت که کارمندان شهرداری جاده‌های شهر را از برف پاک کند، اما اقدامی صورت نگرفت و پایتخت‌نشینان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. به گفتۀ پایتخت‌نشینان، شمار بسیاری از جاده‌ها و سرک‌های پایتخت یخ‌بسته بود و موترها نمی‌توانستند به گونۀ درست حرکت کنند.

باشنده‌گان پایتخت کارکرد شهرداری کابل را ضعیف می‌خوانند و این اداره را به کم‌کاری متهم می‌کنند.

عده‌یی از باشنده‌گان کابل می‌گویند، هرچند بارش برف به اندازه‌یی نبود که سبب ایجاد راه‌بندان و مشکلات ترافیکی شود؛ اما هیچ اقدامی از سوی این اداره صورت نگرفت. اما عدۀ دیگری از باشنده‌گان کابل می‌گویند که یخ‌بندان جاده‌ها، سبب تصادف موترها نیز شده است.

خالد، باشندۀ کابل می‌گوید: «صبح ساعت ۷ حرکت کرده بودم و ساعت ۱۰ به وظیفه رسیدم، این خودش سبب به‌میان آمدن مشکلات می‌شود. از مسئولان شهرداری و مسئولان ناحیه‌ها خواهش می‌کنیم که وقتی برف می‌بارد، جاده‌ها بند شده و مشکلات زیادی برای مردم به میان می‎آید. شهرداری کابل باید به‌روی جاده‌ها خاک یا ریگ بیندازند تا روی‌دادهای ناگوار اتفاق نیفتد. من خودم امروز شاهد چندین روی‌داد ترافیکی بودم.»

محمدقسیم، دیگر باشندۀ کابل می‌گوید: «وظیفۀ شاروالی است، شاروالی باید به وظیفۀ خود برسد. نمک، ریگ بپاشد و آن‌چه‌ در اختیار دارد باید استفاده کند، ساحه‌های بسیاری یخک بود. گرچه برف کم بود؛ اما شب توفان بود، قسمی یخک بسته بود که سر برف بود؛ ولی پایین یخ اکثریت نفهمیده و خیلی از تصادف‌ها هم به همین خاطر بود.»

پایتخت‌نشینان می‌گویند، هرچند شهرداری کابل مسئولیت ارایۀ خدمات خوب برای شهروندان کابل را دارد، اما بامداد امروز باشنده‌گان برای کاهش روی‌داد‌های ترافیکی خودشان دست به کار شده و به پاک‌کاری جاده‌ها پرداخته‌اند.

اما سمیرا رسا، سخنگوی شهرداری کابل به سلام‌وطندار می‌گوید، کارمندان این اداره بامداد امروز شماری از جاده‌ها و چهارراهی‌هایی را که رفت‌وآمد موترها در آن‌ها بیش‌تر است، پاک‌‌کاری کرده‌اند.

به گفتۀ سخنگوی شهرداری کابل، کارمندان این اداره از ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز کارشان آغاز کرده و نمک و ریگ را برای آب‌شدن یخ در جاده‌ها پاشیده‌اند.

هرچند مسئولان هم‌واره از روی دست‌گرفتن برنامه‌ها و اقدامات لازم در فصل سرما خبر می‌دهند، اما بارها دیده شده است که آنان در عملی‌کردن برنامه‌های‌شان ناکام مانده‌اند.

  • عکس از زمستان سال گذشته

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: