نهاد پشتی‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی امروز (پنج‌شنبه، بیست‌ویکم حوت/اسفند) گزارش تازه‌اش در مورد وضعیت خبرنگارن را منتشر کرد.

مسئولان نهاد پشتی‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان با نگرانی از روی‌کرد حکومت نسبت به رسیده‌گی به پرونده‌های قتل خبرنگاران می‌گویند که حکومت و نهادهای کشفی به‌جای رسیده‌گی به قضیه‌های قتل خبرنگاران، به آن برچسب خانواده‌گی و شخصی زده‌‌اند و از رسیده‌گی به این پرونده‌ها شانه خالی می‌کنند.

مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی با نگرانی از افزایش قتل‌های هدف‌مند خبرنگاران می‌گوید که این وضعیت آسیب جدی به جامعۀ رسانه‌یی وارد کرده و سبب کاهش کارمندان رسانه‌ها شده است. به گفتۀ او، در کنار افزایش قتل خبرنگاران، روی‌کرد حکومت در امر رسیده‌گی به پرونده‌های قتل خبرنگاران نادرست است.

او می‌افزاید که حکومت در کنار بررسی‌نکردن درست این پرونده‌ها، به آن‌ها برچسب خانواده‌گی و شخصی زده‌ است و از مسئولیت‌ رسیده‌گی به قضیه‌ها شانه خالی می‌کند.

اما طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که حکومت و نهادهای کشفی به پرونده‌های قتل خبرنگاران جدی رسیده‌گی کرده و در دو سال گذشته ۶۰ تن در پیوند به قضیه‌های خشونت و قتل خبرنگاران بازداشت شده‌اند.

قتل‌های هدف‌مند بیش‌تر از کارمندان زن در رسانه‌‌های افغانستان قربانی گرفته است و ۴۰ درصد قربانیان قتل‌های هدف‌مند را زنان تشکیل می‌دهند.

در گزارش نهاد پشتی‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان نیز آمده که افزایش قتل‌های هدف‌مند خبرنگاران سبب شده است که شمار کارمندان رسانه‌ها به‌ویژه زنان کاهش یابد. بر بنیاد این گزارش، ۹۰ درصد زنان در کندهار، ۴۰ درصد در ننگرهار و ۲۰ درصد در بلخ کار در رسانه را ترک کرده‌اند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: