اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، هشتم دلو/بهمن) این مجلس با انتقاد از تأخیر در تصویب بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ و متهم‌شدن این مجلس به رد سند بودجه به دلایل شخصی می‌گویند که حکومت با تحریف افکار عمومی، بودجه را به گروگان گرفته است.

میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان ادعا می‌کند که مجلس و شماری از نماینده‌گان مورد حملۀ حکومت قرار گرفته‌اند. به گفتۀ رئیس مجلس نماینده‌گان، حکومت بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ را به گروگان گرفته است.

او می‌گوید: «گروگان‌گیری حکومت کرده، رئیس‌جمهور گروگان گرفته، چرا واضح نمی‌گویید که بودجه تحت ریاست رئیس‌جمهور توسط فضلی و محب گروگان گرفته شده، من و یک تعداد وکیلان تحت حملۀ حکومت هستیم. یک وکیل کارت سرخ بلند می‌کند، صبح برادرش منفک می‌شود، این گروگان‌گیری است یا ظلم؟»

حمیده احمدزی، عضو مجلس نماینده‌گان با تأیید گروگان‌گیری بودجه از سوی حکومت می‌گوید که اعضای این مجلس به هیچ‌گونه فشار و دسیسۀ سیاسی تن نخواهند داد.

اما شماری از نماینده‌گان مجلس از ادامۀ تقابل حکومت با مجلس نماینده‌گان ابراز نگرانی می‌کنند و دخالت نهادهای بیرونی را برای تعیین صلاحیت‌ها شرم‌آور می‌خوانند.

مجلس نماینده‌گان پیش‌نویس بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ را به دلیل نامتوازن‌بودن آن دو بار رد کرده است. قرار بود هیأت دولت در نشست روز دوشنبه، ششم دلو/بهمن در مورد پیش‌نویس سوم آن تصمیم بگیرد و آن را به مجلس بفرستد، اما به گفتۀ رئیس مجلس نماینده‌گان، این طرح حتی شامل آجندای نشست هیأت دولت نبوده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: