Asset 1SWN

دستور هبت‌الله آخوندزاده به طالبان: از چندهمسری خودداری کنید

Hebtullah 2

رهبر گروه طالبان چندهمسری در میان مسئولان این گروه را منع کرده‌ است. روزنامۀ ایندیپندنت فارسی گزارش داده است براساس سندی اختصاصی که در اختیار این روزنامه قرار گرفته، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان از مقام‌های این گروه خواسته ‌است که از گرفتن همسر دوم، سوم یا چهارم خودداری کنند.

در این سند که زیر نام «هدایات» به زبان پشتو منتشر شده، آمده‌ است:‌‌ «هرچند ازدواج دوم، سوم و چهارم در شریعت مباح و جایز است، در اکثر مناطق کشور ما به هزینۀ زیاد نیاز دارد. ازدواج‌های دوم،‌ سوم و چهارم امری‌ است که از سر عشرت صورت می‌گیرد و غیرضروری است. شرایط زنده‌گی مسئولان امارت اسلامی افغانستان ایجاب نمی‌کند که تعدد زوجات انجام دهند.»

به گزارش ایندیپندنت فارسی، اما از سوی دیگر از محتوای مطلب برمی‌آید که رهبر طالبان نگران بدنامی بیشتر این گروه به خاطر ازدواج‌های اجباری است.

به گفتۀ این روزنامه شکایت‌هایی وجود دارد که اعضای طالبان در بخش‌های دوردست افغانستان دختران مردم را به زور به ازدواج‌های دوم یا سوم خود در می‌آورند، اما وقتی با مخالفت خانواده‌ها روبه‌رو می‌شوند، ادعا می‌کنند که آنان نباید با تعدد زوجات که یک دستور اسلامی است، مخالفت کنند.

هبت‌الله آخوندزاده در ادامۀ این دستور خود توضیح داده ‌است که: «از این جهت، به دلیل ازدواج متعدد، بر امانت‌داری، اعتماد و شهرت نیک‌شان تأثیر منفی دارد.»  او هم‌چنان گفته ‌است که با ازدواج متعدد، «موضع خدمت‌گذاری و فعالیت‌های جهادی» ‌شان تا اندازه‌یی زیادی متضرر می‌شود.

آخوندزاده به جنگجویانش هشدار داده‌ است که از تهمت و بدنامی خود را دور نگه‌دارند و ضروری است که هر شخص در هر بُعد زنده‌گی خود، با شفافیت کامل زنده‌گی کند.  رهبر طالبان در بخش دیگری از این دستورش چندهمسری را برابر با هوس‌رانی قرار داده ‌است.

به نوشتۀ ایندیپندنت فارسی، اما این دستور در حد مسئولان گروه طالبان باقی مانده‌ و جنگجویان پیاده‌نظام آنان را که شمارشان ۶۰ هزار تن تخمین زده می‌شود، و نیز مردمی را که در بخش‌های زیر کنترل طالبان زنده‌گی می‌کنند، شامل نشده‌ است.

بر بنیاد این سند بخشی از طالبان اجازه یافته‌اند که با شرایط معین، ازدواج مجدد انجام دهند، از جمله افرادی که فرزند ندارند یا فرزند پسر ندارند، آنانی‌که همسر برادر مردۀ خود را در صورت توافق زن به عقد خود در می‌آورند، یا کسانی‌که توان مالی دارند و به شرط گرفتن اجازۀ رهبری طالبان، می‌خواهند ازداوج دوم کنند.

ایندیپندنت فارسی در ادامۀ این گزارش نگاشته سند دیگری نیز به این رسانه رسیده ‌است که این «هدایات» رهبر طالبان را تأیید می‌کند. به گزارش این روزنامه ملانورالدین ترابی، رئیس کمیسیون تنظیم و آزادی‌ زندانیان طالبان، با تأیید این سند به مسئولان خود اطلاع داده ‌است که طبق دستور ملاهبت‌الله آخوندزاده اقدام کنند.

سمیع یوسف‌زی، خبرنگار امور مرتبط با طالبان، نیز این اسناد را تأیید کرده و به ایندیپندنت فارسی گفته که یک مقام طالبان هم به او گفته ‌است که «قباحت‌هایی که رهبر ما در بارۀ چندهمسری اشاره کرده است، معقول است.»

در افغانستان در میان رهبران سیاسی و اشخاص قدرتمند که زنده‌گی متمولی دارند، ازدواج متعدد یک امر عادی است. براساس گزارش‌ها، رهبران گروه طالبان که همواره از مجاهدین به دلیل داشتن چند همسر انتقاد کرده‌اند، اکنون خود نیز به سمت چندهمسری رفته‌اند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
اخبار و تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام