شماری از رضاکاران در کاپیسا، به ۵۴ خانواده‌ی آسیب‌دیده از سیلاب‌های اخیر در ولسوالی‌های نجراب، تگاب، کوهبند، حصه‌ی اول و دوم کوهستان و مرکز این ولایت که عضوی از آن‌ها کشته و زخمی یا خانه و زمین‌های شان تخریب شده، به ارزش ۲۰۰ هزار افغانی، مواد خوراکی و غیرخوراکی توزیع کرده اند.

علی‌عمر، یکی از رضاکاران، به سلام‌وطندار می‌گوید که ۲۵ روز پیش، گروهی از رضاکاران که شامل استادان دانش‌گاه‌ها، دانش‌جویان و خبرنگاران است، کارزاری را زیر نام «کمک به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر کاپیسا»، راه‌اندازی کرده بودند که در نتیجه‌ی آن، از بازارهای عمومی، مسئولان و کارمندان اداره‌ها و افراد خیر، مقداری پول نقد و پوشاک گردآوری و به آسیب‌دیدگان توزیع شده است.

سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید

آقای عمر، می‌افزاید که در این بسته‌های کمکی، به هر خانواده یک بوری آرد ۵۰ کیلوگرامی، یک بشکه‌ روغن ۵ لیتره، ۷ کیلوگرام شکر، وسایل بهداشتی و آشپزخانه و پول نقد توزیع شده است.

به دنبال سرازیرشدن سیلاب‌های ویران‌گر اخیر در کاپیسا، ده‌ها خانواده در این ولایت آواره یا هم زیان‌های هنگفت مالی را متحمل شده اند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: