با آن‌که در بخش بانوان حقوق شرعی و قانونی‌شان به گونۀ درست در جامعه رعایت نشده، اما شماری از بانوان به این باور اند که در برخی بخش‌ها تغییرهای مثبت رونما شده است. دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزۀ جنوب‌شرق کشور می‌گوید که در این اواخر رسم و رواج‌های ناپسند در میان مردم کم‌رنگ ‌شده است و این نهاد تلاش می‌کند با هم‌کاری شهروندان رسم و رواج‌های ناپسند را کامل ریشه‌کن کند.

زرمینه شمس، عضو نظارت دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق بشر در پکتیا می‌گوید که در گذشته بد دادن دختران رسم بوده، اما از چهار سال به این‌سو پدیدۀ بد دادن دختران در این ولایت پایان یافته و هیچ پروندۀ بد دادن در این کمیسیون ثبت نشده است. بانو شمس می‌افزاید که بیش‌تر مردم از نتایج بد این رسم آگاهی کسب کرده‌اند و به‌جای بد دادن بانوان، از زمین و پول استفاده می‌کنند.

شماری از بانوان در پکتیا نیز می‌گویند که رسم بد دادن دختران در این ولایت پایان یافته است و پرونده‌هایی از این‌دست به بزرگان قومی فرستاده نمی‌شود و در صورت واگذاری، آنان از راه بدیل استفاده می‌کنند. بانوان این ولایت می‌افزایند، رسم و رواج‌های ناپسند سبب شده است که بیش‌تر جوانان و بانوان زنده‌گی توام با خشونت و مشکلات داشته‌ باشند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: