حکومت سرپرست بار دیگر با تعیین نماینده‌ی ویژه از سوی سازمان ملل برای افغانستان مخالفت کرد

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست امارت اسلامی، روز گذشته –چهارشنبه، ۴ دلو-، در دیدار با سفیران و نمایندگان برخی کشورها در کابل، بار دیگر بر تعین نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل برای افغانستان مخالفت کرد.  

پرداخت‌نشدن حقوق بازنشستگی؛ بازنشستگان از وضعیت بد زندگی شان شکایت دارند

محمد داود، بازنشسته‌ی وزارت آب و انرژی که در این وزارت ۳۹ سال کار کرده،‌ می‌گوید که بیش از سه سال می‌شود که حقوق بازنشستگی‌اش را دریافت نکرده است. «بیش از سه سال می شود که حقوق بازنشستگی‌ام را دریافت نکرده‌ام و ما از حکومت دیگر چیزی نمی‌خواهیم به جز آن که حقوق بازنشستگی چیزی که می‌شود را پرداخت کند.»

بررسی میزان خشونت زنان در برابر زنان  

۵۳ درصد از زنانی که از سوی هم‌جنس شان با خشونت مواجه شده اند، گفته ‌اند که بیش‌تر در محیط خانه و ۴۷ درصد دیگر گفته اند که در محیط بیرون از خانه تجربه‌ی اعمال خشونت از سوی هم‌جنس‌شان را داشته‌ اند. ۴۲ درصد  از کسانی که در محیط خانه با خشونت مواجه بوده، گفته اند که این خشونت را در خانه‌ی پدر متحمل شده؛ در حالی که ۵۸ درصد دیگر گفته‌ اند که پس از آغاز زندگی مشترک در خانه‌ی شوهر شان، بر آن‌ها خشونت‌های روانی و فیزیکی اعمال شده ‌است.