روز جهانی دست‌رسی به اطلاعات؛ خبرنگاران: مسئولان برخی از نهادهای دولتی اطلاعات را به موقع با ما شریک نمی‌کنند

هم‌زمان با ۲۸ سپتمبر، روز جهانی دست‌رسی به اطلاعات، شماری از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها، با شکایت از محدودیت دست‌رسی به اطلاعات در اداره‌های دولتی، می‌گویند که مسئولان برخی از نهادهای دولتی اطلاعات را به موقع با آنان شریک نمی‌کنند و برخی از نهادها نیز از دادن اطلاعات خودداری می‌کنند.