نگرانی اوزبیکستان از ساخت کانال قوش‌تپه؛ مجاهد: افغانستان حق هیچ کشوری را تلف نکرده است

شوکت میرضیایف، رییس‌جمهور اوزبیکستان، روز گذشته در نشست شورای سران کشورهای بنیان‌گذار صندوق بین‌المللی نجات در شهر دوشنبه‌ی تاجیکستان، گفته است که ساخت کانال قوش‌تپه، رژیم آبی آسیای میانه را تغییر می‌دهد.