باشندگان جوزجان از دوری راه و امکان‌های اندک شفاخانه‌ی ولایتی شکایت دارند

شماری از بیمارداران در شفاخانه‌ی ۲۰۰بستر ولایتی جوزجان، با شکایت از فاصله‌ی زیاد این شفاخانه از مرکز شهر شبرغان و خرابی مسیر آن، می‌گویند که آب آشامیدنی کافی نیز در این شفاخانه وجود ندارد. به گفته‌ی آن‌ها، این شفاخانه از مرکز شهر هفت کیلومتر فاصله دارد که انتقال هر بیمار به آن، ۵۰۰ تا ۶۰۰ افغانی هزینه بر‌می‌دارد.

کارگاه خیاطی بانوان هنرجو؛ تلاشی برای خودکفایی زنان

بسته‌شدن درِ مکان‌های آموزشی و اکادمیک به روی زنان در نزدیک به دو سال گذشته، باعث شده که آن‌ها به گشودن درهای دیگری برای ادامه‌دادن بکوشند؛ درهایی که با رفتن به آن سوی آن، در کنار فرار از تنهایی، به خود شان و دیگر زنان، منبع درآمدی نیز بسازند. وجمه سخی و ماری محمدی، از این زنان است؛ زنانی که با اندک‌ترین امکان‌های دست‌داشته‌ی شان، کارگاهی را زیر نام «کارگاه خیاطی بانوان هنرجو» در شهر کابل راه انداخته اند و در آن، زمینه‌ی کار را به دختران و زنان بازمانده از تحصیل یا زنانی که برای پیش‌برد زندگی به مشکل خورده، فراهم کرده اند.