گزاش‌گران ویژه‌ی سازمان ملل: وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان نگران‌کننده است

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دو روتی استرادا تانک، رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران در این سازمان، با ارائه‌ی گزارش سفر هشت‌روزه‌ی شان از افغانستان، روز گذشته –جمعه، ۱۵ ثور- در شهر ژنو سویس، گفتند که امارت اسلامی، با افراطی‌ترین شکل‌های زن‌ستیزی حکومت می‌کند و پیش‌رفت نسبی به‌دست‌آمده در راستای برابری جنسیتی در دو دهه‌ی گذشته را از بین می‌برند.

گرسنگی؛ گردابی که میلیون‌ها شهروند در آن گیر کرده اند

در تاریخ معاصر افغانستان، درصدی بیش‌تر شهروندان همواره با چنگ‌ودندان توانسته اند به زندگی ادامه بدهند؛ وضعیتی که با روی‌کارآمدن جمهوری، دگرگون شد؛ طوری که در دهه‌ی نخست آن، شهروندان، می‌توانستند با اندکی زحمت، نیازهای ابتدایی مانند نیازهای خوراکی، سرمایشی و گرمایشی شان را فراهم کنند. این وضعیت، دیری نپایید و با نزدیک‌شدن به سال‌های پایانی جمهوری، باز هم مانند گذشته، شهروندان دچار ناداری مفرط شدند که همه‌گیری کوید-۱۹ به شدت آن افزود