محمدخالد حنفی به مقام‌های امارت اسلامی: از ازدواج دوم خودداری کنید

محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، در یک گردهم‌آیی در کاپیسا از مقام‌های امارت اسلامی خواسته است که به دلیل فقر و تنگ‌دستی شهروندان، از ازدواج دوم خودداری کنند و بیت‌المال را نیز در عروسی‌های شان استفاده نکنند.

ندامحمد ندیم: دانش‌گاه‌ها به روی دانش‌جویان دختر به چهار دلیل بسته شده است

ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، در گفت‌وگو با رادیو تلویزیون ملی، در مورد ممنوعیت تحصیل دختران گفته است که برخی از رشته‌ها برای دختران در تضاد با «عزت افغانی» و «اصول اسلامی» بود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی، افزوده که کارهای امارت اسلامی در بخش تحصیلات عالی بر بنیاد برنامه‌های امارت اسلامی عملی نشده است.

ادامه‌ی واکنش‌ها به ممنوعیت آموزش دختران؛ وزیران خارجه‌‌ی ۱۲ کشور محکوم کردند

در ادامه‌ی واکنش‌ها به تعلیق آموزش دانش‌جویان دختر توسط امارت اسلامی، وزارت امور خارجه‌ی عربستان سعودی، شب گذشته با پخش بیانیه‌ای گفته که از این تصمیم مقام‌های امارت اسلامی، متأسف و متعجب شده است.

ممنوعیت آموزش دختران؛ تا کنون نزدیک به ۵۰ استاد دانش‌گاه استعفا کرده اند

بر اساس داده‌های گردآوری‌شده از حساب‌های کاربری استادان در شبکه‌های مجازی تا زمان نوشتن این گزارش، نزدیک به ۵۰ استاد از دانش‌گاه‌های متفاوت کشور از شغل شان کنار رفته اند. آن‌ها، منع دختران از آموزش به ویژه تحصیلات عالی را، تبعیض ساختارمند در برابر زنان عنوان کرده اند.

محمداشرف غنی: امارت اسلامی ضمیمه‌های پنهان توافق‌نامه‌ی دوحه را با مردم شریک کند

محمداشرف غنی، در واکنش به بازداشتن دانش‌جویان دختر از ادامه‌ی آموزش، در متنی در فیسبوکش وضع موجود را «اپارتاید جنسی» خوانده و از امارت اسلامی خواسته است که ضمیمه‌های پنهان توافق‌نامه‌ی دوحه را با مردم شریک کند. سیدذکرالله هاشمی، فعال سیاسی نزدیک به امارت اسلامی، اما می‌گوید که توافق‌نامه‌ی دوحه ضمیمه‌ا‌ی ندارد.

ممنوعیت آموزش دختران؛ عربستان: از این تصمیم امارت اسلامی متأسفیم

در ادامه‌ی واکنش‌ها به تصمیم امارت اسلامی مبنی بر تعلیق آموزش دختران دانش‌گاه‌های کشور، وزارت خارجه‌ی عربستان سعودی، گفته که از این تصمیم امارت اسلامی متأسف و متعجب است. این وزارت با پخش بیانیه‌ای خواستار لغو تصمیم امارت اسلامی شده و افزوده که این تصمیم در تمام کشورهای اسلامی «حیرت‌آور» است.

بانک مرکزی افغانستان ۱۵ میلیون دالر را لیلام می‌کند

بانک مرکزی افغانستان، اعلام کرده است که به منظور حفظ و ثبات ارزش پول افغانی، روز شنبه، ۳ جدی، ۱۵ میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به طور لیلام به فروش می‌رساند. این بانک، از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجدشرایط خواسته است که در این داوطلبی اشتراک کنند. بانک مرکزی افغانستان گفته است که برندگان لیلام مکلفیت دارند حساب‌های شان را تا ختم روز لیلام، تصفیه کنند.