جشن «اخوت و برادری» در بادغیس برگزار شد

شبکۀ نهادهای جامعۀ مدنی بادغیس در هماهنگی با ادارۀ ورزش این ولایت، جشنی را زیر نام «اخوت و برادری» برگزار کرد. این جشن در منطقۀ «پسته لق» ولایت بادغیس به‌منظور وحدت، هم‌دیگرپذیری و هم‌دلی میان تمام اقوام کشور، برای دو روز برگزار شد.

فیلیپو گراندی: جامعۀ جهانی از پناهنده‌گان افغانستان در کشورهای همسایه‌اش پشتی‌بانی کند

او در توییترش نوشته است که کشورهای کمک‌کننده‌ در نشست ویژۀ جلب کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان در ژنوا، در برابر ۴.۴ میلیارد دالر مورد نیاز سازمان ملل برای رسیده‌گی به بحران بشری، به کمک ۲.۴ میلیارد دالر تعهد کرده‌اند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گزارش‌گر ویژه گماشت

ریچارد بنیت با تأیید این موضوع در توییترش نوشته که مأموریت جدید در افغانستان، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برایش سپرده شده است. او تأکید کرده که برای کار به حقوق بشر زنان، مردان و کودکان افغانستان، از طریق تقویت صدای آنان و تعامل با تمام ذی‌نفعان، متعهد است.

گوترش: بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه به تمام افغانستان آسیب می‌رساند

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با ابراز تأسف از ادامۀ بسته‌ماندن مکتب‌ها به‌روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم، گفته این اقدام نقض غیرقابل توجیه حقوق برابر است که تمام کشور از آن آسیب می‌بیند.