تنها سفارت‌خانه‌های چهار کشور در کابل فعالیت دارند

پس از آن که طالبان بر کابل مسلط شدند، روند توقف فعالیت‌ سفارت‌خانه‌ها در کابل سرعت گرفت و کشورهای بزرگ به شمول آمریکا و بریتانیا به تخلیۀ کارمندان و بستن کامل سفارت‌خانه‌های خود پرداختند. با این حال، روسیه، چین، ایران و پاکستان از جملۀ کشورهایی اند که بر ادامۀ فعالیت‌شان در کابل تأکید کرده و گفته‌اند که تصمیم ندارند سفارت‌خانه‌های خود را ببندند.

متقی: تلاش‌ها برای حل مسألۀ پنجشیر بی‌نتیجه بوده است

امیرخان متقی، رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد طالبان امروز با پخش یک نوار صوتی گفته که گفت‌وگو با رهبران مقاومت در پنجشیر بی‌نتیجه بوده است. او از مردم پنجشیر خواسته است که رهبران‌شان را برای حل مشکل از طریق گفت‌وگو قانع کنند و کسانی‌ را که به حل مشکل از مسیر گفت‌وگو باور ندارند، از این ولایت بیرون کنند.

فعالیت‌های تجاری در بندر شیرخان کندز از سرگرفته شده است

بندر تجارتی شیرخان در مرز تاجیکستان پس از سقوط به‌دست طالبان از فعالیت بازمانده بود، اما اکنون فعالیت‌های تجارتی از این بندر از سر گرفته شده است. تاجرانی که از این بندر کالا وارد و صادر می‌کنند، می‌گویند، امنیت در این بندر تأمین است و فساد و کارشکنی نیز به‌گونۀ کامل نابود شده است.  

بایدن: بهترین تصمیم برای آمریکا خروج از افغانستان بود

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، در نخستین سخن‌رانی خود پس از تکمیل روند خروج از افغانستان یک‌بار دیگر از تصمیم خود در برابر افغانستان دفاع کرده و گفته است که «بهترین تصمیم برای آمریکا خروج از افغانستان بود.» آقای بایدن عملیات هوایی تخلیۀ بیش از ۱۲۰ هزار تن از افغانستان را تحسین کرده است.