زن آوارۀ غوری از گرسنه‌گی مُرد

یکی از باشنده‌گان ولسوالی «جوند» ولایت بادغیس به سلام‌وطندار می‌گوید که مادر شوهرش به دلیل گرسنه‌گی درگذشته است. آمنه، باشندۀ ولسوالی جوند ولایت بادغیس می‌گوید