۹ دسمبر برابر با روز جهانی مبارزه با فساد است. هم‌زمان با این روز، امارت اسلامی از به صفر نزدیک‌شدن فساد در افغانستان اطمینان می‌دهد و می‌گوید‌ که در بیش‌تر از دو سال گذشته، امارت اسلامی در برابر این پدیده مبارزه‌ی جدی داشته است و اجازه نمی‌دهد که این امر، بار دیگر به یک پدیده‌ی اجتماعی بدل شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت ‌اسلامی، به سلام‌وطندار می‌گوید: «امارت اسلامی توانسته است فساد را به صفر نزدیک کند و مبارزه‌ی خوبی کرده و فساد، فساد اجتماعی و اخلاقی را کم کرده است. این به این معنا که ما با فساد ایستادگی جدی می‌کنیم تا این امر دوباره به یک پدیده‌ی اجتماعی تبدیل نشود.»

از سویی ‌هم، برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد، با پخش بیانیه‌ای هشدار داده است که موانع برای مبارزه با فساد هم‌چنان در کشورها وجود دارد و از هر پنج تن، یک تن در سراسر جهان برای دست‌رسی به خدمات عمومی، مجبور به فساد یا دادن رشوت می‌شوند. بر اساس گزارش این برنامه، ۱۲۴ کشور در جهان هنوز هم در سطح فساد راکد قرار دارند.

سلام‌وطندار را در شبکه‌ی «ایکس» دنبال کنید

در بخشی از بیانیه‌ی برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد، از عواقب جدی فساد هشدار داده شده است. «تأثیرات منفی فساد بر تک‌تک جنبه‌های جامعه است و به طور نامتناسبی، بر فقیرترین و حاشیه‌نشین‌ترین افراد از جمله زنان تأثیر می‌گذارد. این امر نهادهای دموکراتیک را تضعیف می‌کند، اعتماد به سیستم‌های حکومتی را کاهش می‌دهد و بر تشدید فقر، تسهیل استفاده‌ی غیرقانونی از منابع دامن زده و فرآیند‌های صلح را مهار می‌کند.»

با این حال، اداره‌ی عالی تفتیش امارت اسلامی، می‌گوید که در راستای مبارزه با فساد در دو سال گذشته در اداره‌های حکومتی، مواردی که احتمال ضایع‌کردن منابع را داشته اند، در نتیجه‌ی بررسی‌های آن‌ها، جمع‌آوری و به دادستانی کل پیشین سپرده شده است.

ذبیح‌الله ذکی، کارشناس اطلاع‌رسانی در اداره‌ی عالی تفتیش، به سلام‌وطندار می‌گوید که در دو سال گذشته در نتیجه‌ی ۶۳۶ مورد بررسی و تفتیش، پرونده‌های مربوط به فساد، اختلاس و سوءاستفاده از بودجه‌ی عامه را در وزارت‌خانه‌ها و اداره‌ها تثبیت کرده اند.

او می‌افزاید: «این اداره، در دو سال اخیر حدود ۶۳۶ مورد تفتیش در مراجع مرکزی و ولایتی انجام داده و مواردی که در آن احتمال ضایع‌شدن منابع متصور بوده است را در نتیجه‌ی بررسی‌ها در وزارت‌خانه‌ها و اداره‌ها تثبیت کرده و دوسیه‌های مربوط به فساد، اختلاس و سوءاستفاده از بودجه‌ی عامه را برای اجراأت بعدی به رهبری امارت اسلامی سپرده اند.»

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

با این که امارت اسلامی از مبارزه‌ی جدی در برابر فساد اطمینان می‌دهد؛ اما شماری از شهروندان، از وجود فساد در برخی از اداره‌ها شکایت دارند.

نوریه که یک ماه پیش در برابر ۱۲۰۰ دالر گذرنامه‌اش را از بازار سیاه تهیه کرده است، می‌گوید: «تقریباً یک ماه پیش جدی به پاسپورت/گذرنامه‌ نیاز داشتم که باید بگیرم؛ هرچه کوشش کردم نشد و در نتیجه یک نفر را پیدا کردم که در مقابل پول بگیرد‌. در مقابل ۱۲۰۰ دالر در سه روز به من پاسپورت گرفتند، نفرهای دیگر هم بود.»

این در حالی است که افغانستان در دوره‌ی جمهوری، همه‌ساله در فهرست فاسدترین کشورها قرار می‌گرفت.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: