نگارستان ملی، جایی که «نمایش‌گاه فرهنگی، نقاشی و صنایع دستی میله‌بازار» به هدف پشتیبانی و بازاریابی از فرآورده‌های داخلی و ساخته‌های دستی زنان برگزار شده است. در نمایش‌گاه میله‌بازار که روز گذشته گشایش یافته بود و امروز به پایان رسید، زنان و مردان، ساخته‌های دستی شان را در ۲۶ میز به نمایش‌ گذاشته اند.

صابره رحمانی، مسئول نگارستان ملی، می‌گوید: «در این نمایش‌گاه، بیش از ۱۹ میز به زنان و شش میز به مردان اختصاص یافته است. ایجاد هم‌چو نمایش‌گاه‌ها در شرایط کنونی یک نیاز است تا از محصولات داخلی حمایت و حضور زنان در اجتماع پررنگ شود.»

سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید

شماری از شرکت‌کنندگان در این نمایش‌گاه که ساخته‌های دستی و فرآورده‌های شان را به نمایش گذاشته اند، با این که از برگزاری این نمایش‌گاه‌ها استقبال می‌کنند؛ اما از فروش‌نرفتن فرآورده‌های شان نگرانی دارند.

حامده حیدری، یکی از برگزارکنندگان این نمایش‌گاه، می‌گوید: «ما در این میز صنایع دستی خود را به نمایش گذاشته‌ایم؛ ولی فروشات نیست، مردم می‌آیند و تنها بازدید می‌کنند؛ چون مردم فقیر اند و پول ندارند که خریداری کنند. با آن هم، این جای خوش‌بختی است که در چنین شرایط به ما اجازه داده می‌شود که بیرون بیاییم.»

گل‌محمد، یکی دیگر از برگزارکنندگان این نمایش‌گاه که در گوشه‌ای از نگارستان ملی مینیاتوری‌هایش را به نمایش گذاشته است، می‌گوید: «ما کارهای هنری خود را به نمایش گذاشته‌ایم. بازدید و تشویق مردم خوب است؛ اما از دیروز تا حالا کسی حاضر نشده که چیزی بخرد و این مشکل است. مردم باید این‌ها را بخرند و نباید به بیرون برده شود.»

سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید

در همین حال، شماری از بازدیدکنندگان این نمایش‌گاه، ایجاد چنین نمایش‌گاه‌ها را برای خودکفایی اقتصادی زنان مؤثر عنوان می‌کنند. پروانه درانی، بازدیدکننده‌ی نمایش‌گاه میله‌بازار، می‌گوید: «برگزاری این گونه نمایش‌گاه‌ها فرصتی است تا زنان بتوانند در اقتصاد و فعالیت‌های اجتماعی سهیم شوند. هنگامی که من در این نمایش‌گاه آمدم، فکر نمی‌کردم که زنان و مردان به گونه‌ی مشترک کار کنند؛ اما این بسیار خوش‌حال‌کننده است که امارت اسلامی اجازه داده تا زنان و مردان یک‌ جا کار کنند.»

گفتنی است که در بخش نقاشی این نمایش‌گاه، نزدیک به ۳۰ تابلو به نمایش گذاشته شده است و از ۷۰۰ افغانی تا ۳۰۰ دالر ارزش دارد.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: