شماری از باشندگان غزنی، می‌‌گویند که کم‌بود پزشک و توانایی در بخش کودک شفاخانه‌ی ولایتی این ولایت، آن‌ها را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کرده است. آن‌ها، تأکید می‌کنند که گاهی ناگزیر اند برای درمان بیماران خود به درمان‌گاه‌های خصوصی مراجعه می‌کنند.

محمداکرم، بیمارداری است ‌که به شفاخانه‌ی ولایتی غزنی مراجعه کرده است و از کم‌بود پزشک و پایین‌بودن سطح خدمات درمانی شکایت دارد.

او می‌گوید: «مریضان زیاد اند؛ حالا ما بچه‌ی خود را آوردیم؛ داکتر متخصص به ما خط داد که به شفاخانه‌ی ملکی ببرید و بستری کنید. دیگر ما می‌دانیم که این جا هم بیروبار زیاد است، مریضان زیاد اند و داکتر نیاز است که زیاد باشد. مریض ما شش‌ماهه است؛ هنوز بستر‌ی‌اش نکرده اند.»

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

بی‌نظیر، دیگر بیمارداری است که هم‌چنان از پایین‌بودن کیفیت خدمات درمانی به کودکان در این شفاخانه شکایت دارد و تأکید می‌کند که گاهی ناگزیر می‌شوند به بخش خصوصی مراجعه کنند.

این باشنده‌ی غزنی، می‌گوید: «هنوز نوبت هم نرسیده، یک داکتر دارد و تمامی مریضان توسط یک داکتر دیده می‌شود. دواهایی که داده می‌شود، مثلاً یک رقم دوا است. مردم هم مجبور هستند استفاده کنند؛ مجبور می‌شوند مریض‌هایی که خیلی عاجل باشند، به کلینیک‌های شخصی برده شوند.»

در همین حال، نیازمحمد نوری، رییس شفاخانه‌ی ولایتی غزنی، با تأیید کم‌بود پزشک در بخش کودک این شفاخانه اما می‌گوید که در تلاش برای استخدام پزشک در بخش کودک این شفاخانه اند.

سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید

نوری، می‌افزاید: «دو ماه می‌شود که مؤسسه‌ی محترم جک اکمالات شفاخانه را تسلیم شده؛ پیش از این مؤسسه‌ی محترم ادا شفاخانه را تمویل می‌کرد، همین تبدیل یک مؤسسه به مؤسسه‌ی دیگر، خودش یک چالش و یک مشکل است. از واحد اطفال ما دو داکتر در امتحان اکمال تخصص کامیاب شدند، رفتند دو ماه پیش که جای آن‌ها خالی بود. یک داکتر ما از واحد عاجل یا جراحی به تخصص کامیاب شد. در همین روزها پنج نفر داکتر ام‌دی مؤسسه‌ی محترم جک به ما روان کرده که یکی‌اش هم داکتر پنجم آخری شاهدش شما بودید که پیش روی شما عملاً و رسماً از او استحصال وظیفه کردیم.»

کم‌بود پزشک و وجود چالش‌ها برای ارائه‌ی خدمات درمانی معیاری، از جدی‌ترین چالش‌هایی است که شهروندان از آن رنج می‌برند و این امر سبب شده است که مراجعه‌کنندگان به درمان‌گاه‌های خصوصی بیش‌تر شوند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: