کارگاه خیاطی بانوان هنرجو؛ تلاشی برای خودکفایی زنان

بسته‌شدن درِ مکان‌های آموزشی و اکادمیک به روی زنان در نزدیک به دو سال گذشته، باعث شده که آن‌ها به گشودن درهای دیگری برای ادامه‌دادن بکوشند؛ درهایی که با رفتن به آن سوی آن، در کنار فرار از تنهایی، به خود شان و دیگر زنان، منبع درآمدی نیز بسازند. وجمه سخی و ماری محمدی، از این زنان است؛ زنانی که با اندک‌ترین امکان‌های دست‌داشته‌ی شان، کارگاهی را زیر نام «کارگاه خیاطی بانوان هنرجو» در شهر کابل راه انداخته اند و در آن، زمینه‌ی کار را به دختران و زنان بازمانده از تحصیل یا زنانی که برای پیش‌برد زندگی به مشکل خورده، فراهم کرده اند.

یک کارگاه خیاطی از سوی دانش‌جویان دختر در کابل گشایش یافت

یک کارگاه خیاطی زیر عنوان «کارگاه حرفه‌ی خیاطی راه دانش» از سوی چهار دانش‌جوی دختر روز شنبه، ۲۴ جدی، در کابل گشایش یافت. این کارگاه، به هزینه‌ی ۴۰ هزار افغانی برای بانوان گشایش یافته است. مسئولان کارگاه خیاطی راه دانش، به سلام‌وطندار می‌گویند که ۱۰ بانو در این کارگاه در پنج بخش سرگرم کار اند.

عروس به کمک خانوادۀ معتادش شتافت

مریم (نام مستعار)، عروس یک خانوادۀ ۷ نفری‌ در غور است که ۵ عضو این خانواده به‌شمول شوهرش معتاد به مواد مخدر هستند. او می‌گوید که حدود ۹ سال می‌شود شوهر، مادر شوهر، خواهر شوهر و دو برادر شوهرش معتاد اند. این بانو برای تأمین مخارج زنده‌گی خود و خانوادۀ شوهرش در گوشه‌یی از شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور در یک …