کابینۀ امارت اسلامی: هیچ اداره‌ حق مصرف عواید خود را ندارد

کابینۀ امارت اسلامی فیصله کرده است که عواید مالیاتی و غیرمالیاتی تنها از طریق بانک‌ها جمع‌آوری شود و هیچ اداره‌ حق مصرف عواید خود را ندارد. این تصمیم در بیست‌ویکمین نشست کابینۀ امارت اسلامی روز گذشته به‌ ریاست عبدالسلام حنفی، معاون دوم رئیس‌الوزا گرفته شده است.

کابینۀ امارت اسلامی طرح یونیفورم پولیس را تصویب کرد

کابینۀ امارت اسلامی طرح یونیفورم برای نیروهای پولیس وزارت امور داخله را تصویب کرده است. ادارۀ امور حکومت امارت اسلامی با پخش اعلامیه‌یی گفته است این طرح که از سوی وزارت امور داخله ارائه شده بود، در نشست نوزدهم کابینه که روز گذشته برگزار شد، با اندک تغییر به تصویب رسید.

کابینۀ امارت اسلامی آغاز سال مالی را از جدی به حمل تغییر داد

ادارۀ امور حکومت امارت اسلامی افغانستان اعلام کرده که کابینۀ امارت اسلامی طرح تغییر آغاز سال مالی از جدی به حمل را تأیید کرده است. ادارۀ امور امروز با پخش خبرنامه‌یی گفته که این موضوع در نشست روز گذشتۀ کابینۀ امارت اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است.