حنفی خواهان دعوت نمایندگان ا.ا در نشست آینده‌ی سازمان همکاری‌ اسلامی در گامبیا شده است

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزرای امارت اسلامی، در دیدار با طارق‌علی بخیت، معاون و نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان هم‌کاری اسلامی در امور افغانستان، خواهان دعوت نمایندگان امارت اسلامی در پانزدهمین نشست این سازمان در گامبیا شده است.