دام‌پروران در پروان از روبه‌رو‌بودن نسل گوسفند پشمی با خطر نابودی نگرانی دارند

شماری از دام‌پروران در پروان، با نگرانی از روبه‌روبودن نسل گوسفند پشمی با خطر نابودی، می‌گویند که به دلیل کاهش علاقه‌ی مردم به گلیم‌بافی و استفاده از نمد، میزان پرورش گوسفند پشمی در این ولایت کاهش یافته است.

صنعت قره‌قل در جوزجان رو به نابودی است

شماری از پوست‌فروشان و تاجران پوست قره‌قل در شهر شبرغان، مرکز جوزجان، تأیید می‌کنند که بازار پوست قره‌قل در این ولایت از رونق افتاده است. به گفته‌ی آنان، پیش از این پوست قره‌قل به کشورهای فنلند و دنمارک صادر می‌شد؛ اما هم‌اکنون روند صادرات آن متوقف شده است و بازار ندارد.

صنعت کلاه‌‌دوزی در سرپل در حال نابودی قرار دارد

شماری از زنان کلاه‌دوز در سرپل، می‌گویند که کلاه‌های زردوزی و اونددوزی، یکی از مهم‌ترین صنایع دستی این ولایت است؛ اما این صنعت قدیمی اکنون در حال نابودی قرار گرفته است. به گفته‌ی آنان، بازار این صنعت پیش از این خوب بود؛ اما با ورود کلاه‌های خارجی ۷۰ درصد بانوان شغل خود را از دست داده ‌اند. گلنار، یکی از بانوان کلاه‌دوز، می‌گوید که بازار کلاه‌های دست‌ساخته‌ از رونق افتاده و بهای آن ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.

موزیم بدون ساختمان؛ اثرهای تاریخی در خوست در خطر نابودی قرار دارد

شماری از باشندگان خوست، با نگرانی از وضعیت اثرهای تاریخی این ولایت، می‌گویند که ۵۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی در یک اتاقی در ریاست اطلاعات‌وفرهنگ این ولایت نگه‌داری می‌شود که در خطر ازمیان‌رفتن قرار دارد.  

نورشاه، باشنده‌ی خوست و فعال فرهنگی، می‌گوید: «جایش مناسب نیست. باید برای این آثار، الماری ساخته شود و فضا نیز بزرگ و مناسب باشد.»

رحمان، دیگر باشنده‌ی خوست، از مسئولان می‌خواهد که به اثرهای تاریخی که اکنون در این ولایت وجود دارد، توجه و برای نگه‌داری آن‌ها یک ساختمان معیاری بسازند.