باشنده‌گان کابل از افزایش بهای مواد خوراکی شاکی‌اند

در کنار بی‌کاری و گسترش روزافزون فقر در کشور، حالا افزایش بهای مواد خوراکی در کابل نیز باشنده‌گان این شهر را نگران کرده است. پایتخت‌نشینان شاکی‌‌اند که بسیاری از مردم توان خرید مواد خوراکی مورد نیازشان را ندارند و اگر جلو افزایش بهای مواد خوراکی گرفته نشود، در زمستان پیش‌رو فاجعۀ انسانی رخ خواهد داد.