آب‌بازی در نهر بند دوم شهر پلخمری ممنوع شد

مسئولان شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا) در بغلان، در مکتوبی آب‌بازی در نهر بند دوم شهر پلخمری، مرکز این ولایت را، برای پیش‌گیری از غرق‌شدن باشندگان این شهر در آب، قطع‌شدن جریان آب و پرچوی‌های پی‌درپی برق، ممنوع کرده اند.

عالمان دین در دایکندی: گرفتن تویانه ممنوع است

شورا‌های عالمان ولسوالی‌های سنگ‌تخت‌وبندر و اشترلی دایکندی، به منظور آسان‌سازی ازدواج جوانان و مبارزه با عرف و رسم‌ورواج‌های ناپسند، با صدور بیانیه‌ای در جلسه‌های جداگانه، گرفتن تویانه را ممنوع اعلام کرده اند.

فروش دارو روی جاده‌ها در ننگرهار؛ مسئولان: فروش خودسرانه‌ی دارو ممنوع است

شماری از باشندگان ننگرهار، هنوز هم روی جاده‌های مناطق مختلف شهر جلال‌آباد، مرکز این ولایت، گونه‌های مختلف دارو را در کراچی‌های دستی و به گونه‌ی غیرمعیاری و خودسرانه می‌فروشند. شماری از این فروشندگان دارو، می‌گویند که فروش دارو را از پدران شان به ارث برده ‌اند.