انفجار مهاجم انتحاری در برابر دفتر والی نیمروز؛ قانع: مهاجم از پا درآمد

وزارت امور داخله، وقوع انفجار در برابر دفتر والی نیمروز را تأیید کرده و گفته است که این انفجار ناشی از مواد منفجره‌ی هم‌راه یک مهاجم انتحاری بوده که پیش از رسیدن به هدف‌، شناسایی شد و از پا درآمد. عبدالمتین قانع، گفته است که این مهاجم انتحاری چاشت امروز قصد انفجار در مقام ولایت نیمروز را داشت.

سخن‌گوی وزارت داخله: پیش از حکم دادگاه هیچ کسی حق برخورد غیرقانونی با متهم را ندارد

من به شما گفتم که جرم دارای ریشه‌ی کهن است و در هر جا ممکن رخ دهد؛ اما آمار نسبت به گذشته خیلی کاهش یافته است. ۴۵ تا ۵۰ هزار را نمی‌توانیم با ۱۵ هزار مقایسه کنیم. این کاملاً نشان‌گر این است که پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی، جرم در تمام کشور به گونه‌ی بی‌پیشینه‌ای کاهش یافته است.