کشاورزان در لوگر خواستار ایجاد سردخانه برای نگه‌داری پیاز اند

شماری از کشاورزان در لوگر، می‌گویند که نبود مکان مناسبی برای نگه‌داری محصول پیاز در این ولایت، آن‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است. کشاورزان، می‌افزایند که هرچند کاشت پیاز در این ولایت نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است؛ اما به دلیل نبود بازار مناسب و سردخانه‌های معیاری برای نگه‌داری آن، ناچار اند هر سال محصولات شان را با بهای ناچیزی بفروشند.