روند ایجاد باغ‌های تجارتی در کندز گسترش یافته است

شماری از باشندگان کندز که از چندی به این، با ایجاد باغ‌های تجارتی به درآمدزایی شروع کرده اند، می‌گویند که این باغ‌ها ضمن درآمد، زمینه‌ی اشتغال‌زایی را برای آن‌ها فراهم کرده است. آن‌ها می‌‌گویند که ایجاد باغ تجارتی به سرمایه و آگاهی از سیستم باغ‌داری نیاز دارد و به همین دلیل، خواهان حمایت مسئولان حکومتی و نهادهای کمک‌کننده برای ترویج بیش‌تر این گونه باغ‌داری استند.

ریاست زراعت غزنی می‌خواهد صنعت پرورش ماهی را در این ولایت گسترش دهد

فایق احمدی، آمر مالداری ریاست زراعت غزنی می‌گوید، در گذشته چندین نوع ماهی در بند‌های آب‌گردان این ولایت وجود داشت که اکنون تعداد این نوع ماهی‌ها در نتیجۀ صید بی‌رویه و خشک‌سالی‌ها به شدت کاهش یافته است.

آقای احمدی می‌افزاید که آنان طرحی را از طریق وزارت زراعت با معاونیت دوم ریاست جمهوری در میان گذاشته که براساس آن می‌توان صنعت پرورش ماهی را در غزنی گسترش داد.