خرابی راه‌های ارتباطی ماورای کوکچه؛ باشندگان: سالانه ده‌ها بیمار در مسیر شفاخانه جان می‌دهند

باشندگان ولسوالی‌های ماورای کوکچه در تخار، می‌گویند که خرابی دوام‌دار راه‌های ارتباطی ماورای کوکچه، پیامدهای منفی بسیاری را روی زندگی آنان بر جا گذاشته است. به گفته‌ی آنان، به دلیل خرابی راه‌ها، سالانه شمار زیادی از بیماران در ماورای کوکچه، در مسیر رسیدن به شفاخانه‌ی ولایتی تخار، جان می‌دهند.

نگرانی باشندگان دایکندی از بسته‌شدن راه‌های ارتباطی در اثر برف‌باری

با آغاز دومین هفته‌ی زمستان، باشندگان دایکندی از بسته‌شدن راه‌های ارتباطی این ولایت در اثر برف‌باری، نگرانی دارند. شماری از باشندگان دایکندی، می‌گویند که به دنبال بسته‌ماندن راه‌های ارتباطی، بهای مواد خوراکی و سوختی در این ولایت افزایش می‌یابد و دست‌رسی مردم به خدمات صحی نیز محدود می‌شود.