وزارت انرژی و آب: خواست‌های ایران در باره‌ی حقابه، سالانه دو بار در نشست کمیساران بررسی می‌شود

وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست امارت اسلامی اما در واکنش به این سخنان سخن‌گوی وزارت امور خارجه‌ی ایران، می‌گوید‌ که خواست‌های این کشور در باره‌ی حقابه از افغانستان، سالانه دو بار در نشست کمیساران دو کشور بررسی می‌شود.

بلال کریمی: به معاهده‌ی ۱۳۵۱ در باره‌ی آب هیرمند متعهدیم

امارت اسلامی در واکنش به اظهارات حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه‌ی ایران که گفته همه گزینه‌ها برای تحقق حقابه‌ی هیرمند را در دستور کار قرار دارد، می‌گوید این حکومت در برابر معاهده‌ی ۱۳۵۱ در باره‌ی آب هیرمند، متعهد است؛ اما کم‌آبی‌های اخیر به دلیل خشک‌سالی‌ها است که در آن، هر دو طرف متأثر شده است.

وزارت انرژی و آب: بر بنیاد توافق‌نامۀ سال ۱۳۵۱ به ایران حقابه می‌پردازیم

وزیر خارجۀ ایران در این گفت‌وگو تأکید کرده‌ است که اگر مسألۀ حقابۀ این کشور به‌زودی و با جدیت حل نشود، به روابط دو کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. حکومت سرپرست امارت اسلامی اما می‌گوید که متعهد به پرداخت حقابۀ ایران بر بنیاد توافق‌نامۀ سال ۱۳۵۱ است.