مجلس نماینده‌گان طرح یک‌سان‌سازی معاش کارمندان دولت را تصویب کرد

مجلس نماینده‌گان امروز طرحی را برای یک‌سان‌سازی معاش کارمندان دولت تصویب کرد.
میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که بر پایۀ طرح پیشنهادی اعضای مجلس، برای یک‌سان‌سازی معاشات مأموران، آموزگاران، بازنشسته‌ها/متقاعدان، اجیران و سربازان به هدف تأمین عدالت اجتماعی از کودهای ۹۱ و ۹۲، معاشات ان‌تی‌ای، سوپراسکیل و سی‌بی‌آر، به معاشات آن‌ها طبق رتب معاشات، افزوده شود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع‌نامۀ این سازمان در بارۀ اوضاع افغانستان را تصویب کرد

در این قطع‌نامه که با اکثریت آرا از مجموع ۱۳۱ رأی، تصویب شده است از ادامۀ سطح بلند خشونت‌ها، آمار بلند تلفات غیرنظامیان و ترورهای هدفمند نگرانی‌شده است. در این قطع‌نامه از تمامی بازیگران افغانستان خواسته شده است که برای کاهش و توقف بی‌قید و شرط و بی‌درنگ خشونت‌ها تلاش کنند.