وزارت خارجه: اعضای حزب آزادی اتریش از به‌رسمیت‌شناخته‌نشدن امارت اسلامی اظهار تأسف کردند

وزارت امور خارجه‌، با نشر خبرنامه‌ای از دیدار امیرخان متقی، سرپرست این وزات با شماری از اعضای حزب راست آزادی اتریش در کابل، نوشته که آن‌ها از این که جامعه‌ی جهانی حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان را به رسمیت نشناخته، متأسف اند.

هنجارهای بین‌المللی و انزوای جهانی امارت اسلامی

به بهانه‌ی ‌دوسالگی حکومت امارت اسلامی، در این نوشته قرار است بر تأثیر هنجارهای بین‌المللی بر انزوای جهانی آن تمرکز کنیم. حکومت سرپرست با رد خواست‌ها و هنجارهای جهانی که از سوی قدرت‌های بین‌المللی به آن تأکید می‌شد، در یک انزوای سیاسی جهانی خودخواسته فرو رفته است و هیچ واحد سیاسی در منطقه و جهان، آماده نشده است تا با این حکومت رابطه‌ی رسمی و قانونی برقرار کند و این امر، باعث شده است که پس از دو سال حکم‌رانی بر جغرافیای سیاسی افغانستان، امارت اسلامی به ‌عنوان یک دولت منزوی ظهور کند و حتا هیچ کشور اسلامی آن را به رسمیت نشناسد.

نیکلاسون: شرایط برای به‌رسمیت‌شناختن امارت اسلامی فراهم نیست

آقای نیکلسون در ادامه‌ی صحبت‌هایش گفته است: «متأسفانه، ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان‌های غیردولتی که در دسمبر سال گذشته اعمال شد، هنوز پابرجاست. این مسئله اصول اساسی را به چالش می‌کشد و پیامدهای فوری به دنبال داشته است؛ زیرا کمک‌های حیاتی که توسط این سازمان‌ها ارائه می‌شود، به دست زنان و کودکان نیازمند نمی‌رسد.»

معترضان در ده‌ها کشور خواهان به‌رسمیت‌شناختن «نسل‌کشی هزاره‌ها» از سوی سازمان ملل شدند

امروز، معترضان با انتشار قطع‌نامه‌ی واحد، از نهادهای بین‌المللی خواهان تحقیق در باره‌ی «نسل‌کشی هزاره‌ها» در افغانستان شدند. علی فولادوند، یک تن از برگزارکنندگان راه‌پیمایی‌های اعتراضی، می‌گوید که خواهان به‌رسمیت‌شناختن «نسل‌کشی هزاره‌ها» از سوی سازمان ملل متحد اند.