صدها بازرگان در برابر یک بانک خصوصی در کابل اعتراض کردند

صدها بازرگان افغان صبح روز یک‌شنبه، ۱۵ عقرب، به دلیل بسته‌ماندن پول‌های شان، به گونه‌ی اعتراضی در برابر یکی از بانک‌های خصوصی در کابل گرد هم آمدند و ادعا کردند که دو میلیون دالر سرمایه‌ی شان در این بانک مسدود شده‌ است. آنان می‌گویند که از هشت ماه به این سو پولی به آن‌ها داده نمی‌شود.

باشنده‌گان پروان در اعتراض به ربوده‌شدن یک بازرگان تظاهرات کردند

ده‌ها تن از شهروندان شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان در اعتراض به ربوده‌شدن یک بازرگان این شهر، دست به تظاهرات زدند. معترضان می‌گویند که حفیظ‌الله، یک تن از چینی‌فروشان مشهور شهر چاریکار حوالی ساعت ۳:۴۰ دقیقۀ بامداد امروز هنگام رفتن به مسجد، توسط مردان تفنگ‌دار ناشناس سوار بر یک موتر کرولای سفیدرنگ، ربوده شده است.