توماس نیکلسون: بازداشت‌های خودسرانۀ شهروندان در تضاد با تعهدات امارت اسلامی‌ست

توماس نیکلسون، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان، در واکنش به بازداشت زنان معترض توسط نیروهای امارت اسلامی گفته است که بازداشت‌های خودسرانۀ شهروندان و ناپدیدشدن آنان، ادعاهای امارت اسلامی دربارۀ تعلق این حکومت به مردم را تضعیف می‌کند.

واکنش سفیر آلمان به بازداشت زنان معترض؛ «با منتقدان نباید مانند دشمن برخورد کرد»

پوتزل مارکوس، سفیر آلمان برای افغانستان، با انتقاد از بازداشت زنان معترض توسط نیروهای امارت اسلامی گفته است که «با منتقدان نباید مانند دشمن برخورد کرد.» او در توییترش نوشته که ناپدیدشدن یا کشته‌شدن زنان معترض، غیرقانونی و ناعادلانه است.

یوناما به امارت اسلامی: دربارۀ ادعای بازداشت دو زن معترض فوری اطلاعات ارائه کنید

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، از وزارت امور داخلۀ امارت اسلامی افغانستان خواسته است که دربارۀ ادعای بازداشت دو زن معترض توسط نیروهای امارت اسلامی در کابل، فوری اطلاعات ارائه کند.