بررسی میزان هدف‌مندی جوانان؛ ۶۰.۹ درصد جوانان در زندگی ‌شان هدف مشخصی دارند

این پژوهش به بررسی میزان هدف‌مندی جوانان، دلیل‌های احتمالی برای نداشتن هدف مشخص و ارتباط این موردها با شرایط تحصیلی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها پرداخته است. با توجه به این که جوانان نیروی اصلی برای پیش‌رفت کشور اند، شناخت دقیق از هدف‌ها و چالش‌های آنان می‌تواند به تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی مؤثرتر کمک کند.

سه رسانه‌ی شنیداری در هرات آغاز به فعالیت کردند

مسئولان محلی در هرات، از آغاز فعالیت سه رسانه‌ی شنیداری زیر نام‌های «حریت، امید و شریعت» در این ولایت خبر می‌دهند و می‌گویند حکومت سرپرست از رسانه‌هایی که نشرات‌ شان مطابق به قوانین این حکومت و به منافع ملی باشد، پشتیبانی می‌کند.

ممنوعیت آموزش دختران؛ دانش‌جویان: امید خود به آینده را از دست داده‌ایم

شهلا و عایشه، دو تن از این دختران اند که به تازگی از طریق کانکور در دانش‌گاه قبول شده اند. آنان می‌گویند که امید خود به آینده را از دست داده اند و خبر تعطیلی دانش‌گاه‌ها برای دانش‌جویان دختر مانند شکنجه‌ی روانی روی آنان تأثیر گذاشته است.

خوش به ‌حال گل‌فروش

امروز برای قدم‌زدن به بیرون از شهر برآمدم. شهر بعد از بارش باران به استقبال بهار، بوی‌ گل و ژاله می‌داد. ابرهای رونده‌ آسمان پایتخت را پوشانده و بر تاکستان‌‌‌‌‌‌‌ها و پنبه‌زارهای شهر شمد خاکستری کشیده بود. بازار کابل طبق معمول یک روز عادی را دو باره از سر گرفته بود و دست‌فروشان، کارگران روی جاده و دکان‌داران سرگرم کارشان بودند.

معلولان به امید صلح

شماری از معلولان شهر کندز که اعضای بدن‌شان را در جریان جنگ‌ها‌ و ناامنی‌ها از دست داده‌اند، می‌گویند که از ادامۀ جنگ و آدم‌کشی در کشور خسته شده‌اند و خواهان آتش‌بس هستند. این معلولان که سرگرم کفش‌دوزی هستند می‌گویند، به مشکل مصارف زنده‌گی خانوادۀ‌های خود را تأمین می‌کنند.