سازمان ملل خواهان کمک ۱۱۰ میلیون دالری به آسیب‌دیده‌گان زمین‌لرزه در افغانستان شد

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد یا اوچا، خواهان کمک ۱۱۰ میلیون دالری برای رسیده‌گی به آسیب‌دیده‌گان زمین‌لرزه در جنوب‌شرق افغانستان، شده است. این نهاد با ابراز نگرانی گفته است که در پی این زمین‌لرزۀ شدید، صدها تن کشته و شمار بسیاری هم زخمی شده‌اند.

سازمان ملل از کمک ۱۰ میلیون دالری به آسیب‌دیده‌گان زمین‌لرزه در افغانستان خبر داد

مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، اعلام کرده است که به ارزش ۱۰ میلیون دالر کمک‌های بشری فوری را به زلزله‌زده‌گان افغانستان، ارائه می‌کند. او در توییترش نوشته است که این ۱۰ میلیون دالر از طریق صندوق اضطراری سازمان ملل برای کمک به آسیب‌دیده‌گان زمین‌لرزۀ اخیر در افغانستان فراهم خواهد شد.

آسیب‌دیده‌گان زمین‌لرزه در پکتیکا: به کمک‌های فوری نیاز داریم

با گذشت چهار روز از وقوع زمین‌لرزه در ولایت‌های پکتیکا و خوست، شماری از آسیب‌دیده‌گان می‌گویند که هنوز هم به کمک‌های اولیه و فوری نیاز دارند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که روند توزیع کمک‌ها را سرعت بخشد.

کابینه یک میلیارد افغانی برای کمک به آسیب‌دیده‌گان زمین‌لرزه در خوست و پکتیکا منظور کرد

محمدحسن آخوند، رئیس‌الوزرای امارت اسلامی، در نشست فوق‌العادۀ کابینه یک میلیارد افغانی را به‌منظور رسیده‌گی فوری به وضعیت خانواده‌های قربانیان و آسیب‌دیده‌گان زمین‌لرزه در ولایت‌های پکتیکا و خوست منظور کرده است.