امجد، کشاورز در ولسوالی سرخ‌رود ننگرهار است. او می‌گوید که در خزان سال روان، ۳۰ بسوه زمینش را به دلیل ناداری کوکنار کاشته است. به گفته‌ی امجد، حکومت سرپرست تصمیم دارد که این زمین‌ها را از کشت کوکنار پاک کند.

او می‌‌افزاید: «یک‌ونیم جریب کوکنار کاشتم؛ به خاطری که اقتصادم خوب نیست و کشت کوکنار درآمدی خوبی دارد. در حال حاضر دولت تصمیم دارد زمین‌ها را پاک‌سازی کند و ما می‌خواهیم که در عوض آن به ما کاشت بدیل توزیع کند.»

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

سیدهارون شریفی، کشاورز در ولسوالی درایم بدخشان، می‌گوید که معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، کشت‌زارهایش را از کشت کوکنار پاک کرده است.

او، از حکومت سرپرست می‌خواهد که برای کشاورزان کاشت بدیل تریاک را توزیع کند. «کاشت بدیل را اعلام کردند؛ اما هنوز به ما نداده اند. ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که کاشت بدیل کوکنار را به ما بدهد.»

در همین حال، مسئولان در معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، می‌گویند که در بیش‌تر از دو سال گذشته در نتیجه‌ی بیش از دو هزار و ۷۸۱ عملیات، ۱۵ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین زیر کاشت مواد مخدر را در سراسر افغانستان پاک‌سازی کرده اند.

حسیب‌الله احمدی، رییس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر این وزارت، می‌گوید که این معینیت برای توزیع کاشت بدیل تریاک، به کشاورزان برنامه‌هایی را در هم‌آهنگی با وزارت زراعت روی دست دارد.

سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید

او می‌افزاید: «این معینیت برای توزیع کاشت بدیل تریاک، برنامه‌های ویژه را در هم‌آهنگی با وزارت زراعت روی دست دارد که کاشت بدیل مانند زعفران، پنبه و دیگر تخم‌های اصلاح‌شده را در اختیار دهاقین بگذارد.»

امارت اسلامی پس از بازگشت به قدرت، کاشت و تولید مواد مخدر در افغانستان را ممنوع قرار داد و مدعی است که اکنون کاشت و تولید مواد مخدر در افغانستان به کم‌ترین میزان آن در بیش از ۲۰ سال گذشته رسیده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: