در بسیاری موارد جوانان برای یافتن کار و زنده‌گی رویایی به مهاجرت نامنظم رو می‌آورند و بی‌خبر از خطرات جسمی، مالی و روانی این مسیر مرگ‌بار، پول هنگفتی را به هدر می‌دهند.

نعمت‌الله، یکی از جوانانی‌ست که برای دست‌یابی به زنده‌گی رویایی‌ به مهاجرت نامنظم تن‌داده و برای رفتن به ایران همه داروندار خود را فروخته است.

او می‌گوید، در میان راه دشواری‌های زیادی تا اوج فاجعۀ انسانی را دیده به گونه‌یی که جوانان برای رسیدن به ایران از بالای کوه‌ها افتاده و جان باخته‌اند و استخوان‌های‌شان در میان سنگ‌ها نرم شده است.

نعمت‌الله چشم دیدش از مهاجرت نامنظم به ایران و جان باختن همراهانش را این‌گونه بیان می‌کند: «بالای کوه‌ها بودیم می‌رفتیم و پایین می‌آمدیم یک نفر پایش خطا خورد رفت، با چند سنگ که بالای سرش گذاشتیم دفن‌اش کردیم. تنها این نه، چند جنازه بود و قبرها بالای کوه‌ها. این چنین مشکل است برادرت هم باشد در چنین حالت نمی‌تواند کمک کند. یک کوه است که مهاجران یک‌روز راه می‌روند تا بر سر آن کوه برسند.»

این جوان می‌گوید که در میان راه‌های دشوارگذر و مرگ‌بار به سوی ایران قاچاقبر اولی او و سه دوستش را به یک قاچاقبر دیگر فروخته و این قاچاقبر برای دریافت پول آن‌ها را تا دم مرگ لت‌وکوب و شکنجه کرده و به جای دیگر انتقال داده است.

به گفتۀ او، قاچاقبران انسان به خاطر دریافت پول مهاجران را با «اسلحه و چاقو شکنجه می‌کنند و ناخن‌‌ها و گوش‌های آنان را می‌برند. در یک موتر کرولا ۱۵ تا ۱۶ تن را سوار می‌کنند.»

 نعمت‌الله و دوستانش می‌خواستند با مهاجرت نامنظم چرخ اقتصاد خانواده‌های خود را بچرخانند، اما پس از گذشت پنج سال و تحمل مشقت و زحمت کار زیاد در ایران، دست‌خالی به کشور برگشته‌اند.

عبدالمالک رستمی، رئیس مهاجران و برگشت‌کننده‌گان جوزجان به سلام‌وطندار می‌گوید، برای آن شمار مهاجران برگشته از کشورهای ایران و پاکستان که کارت‌های مهاجرت دارند به همکاری نهادهای همکار کمک صورت می‌گیرد.

به گفتۀ او، به همکاری سازمان جهانی غذا برای ۱۲۷ خانوادۀ برگشته از ایران و پاکستان هژده هژده هزار افغانی پول نقد و برای ۴۴۰ خانواده ۵۰۰ دالر به منظور بازسازی سرپناه کمک شده است.

سیدشیرحسین هنریار، همآهنگ‌کنندۀ مرکز معلومات مهاجرت به سلام‌وطندار می‌گوید که این اداره در بارۀ پی‌آمدهای ناگوار مهاجرت برنامه‌های آگاهی‌دهی را به مردم ارایه می‌کند که پس از شیوع ویروس کرونا این روند را به گونۀ آنلاین انجام می‌دهند.

سالانه هزاران تن در رویای رسیدن به زنده‌گی آسوده و آرام عازم کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی می‌شوند، اما بسیاری از این افراد در میان راه به دست دزدان و قاچاقبران انسان می‌افتند و قربانی می‌شوند.

به مهاجرت نامنظم نه بگویید!

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: