شماری از فارغان دختر از مکتب‌های دولتی در کابل، می‌گویند با این که دو یا سه سال از فراغت شان می‌گذرد؛ اما هنوز نتوانسته اند شهادت‌‌نامه‌های شان را به دست بیاورند. آنان می‌افزایند با این که به‌دست‌آوردن شهادت‌نامه، حق هر دانش‌آموز است و هزینه‌ی آن را نیز به سرمعلمان مکتب‌های مربوط پرداخته؛ اما هنوز نتوانسته اند شهادت‌نامه‌های شان را به دست بیاورند.

مژگان، باشنده‌ی کابل که دو سال پیش، از یکی از مکتب‌های دولتی در ناحیه‌ی ششم شهر کابل فارغ شده است، به سلام‌وطندار می‌گوید: «دو سال می‌شود فارغ شده‌ام. از ما پول شهادت‌نامه را گرفته اند؛ اما تا کنون آن را دریافت نکرده‌ایم.»

مدینه، دانش‌آموز دیگری که از یکی از مکتب‌های دولتی در ناحیه‌ی پنجم شهر کابل فارغ شده است، نیز می‌گوید: «در سال ۱۴۰۰ از مکتب فارغ شدیم. وقتی به خاطر گرفتن شهادت‌نامه‌ها به مکتب می‌رویم، سرمعلم می‌گوید تا یک یا دو سال دیگر منتظر بمانید؛ چون هنوز شهادت‌نامه‌های سال ۱۳۹۸ نیامده است.»

سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید

بسیاری از فارغان مکتب‌ها که هزینه‌ی دریافت شهادت‌نامه‌های شان را به سرمعلمان مکتب‌های شان تحویل داده اند، می‌گویند که به دلیل نیاز به مدرک فراغت برای ادامه‌ی تحصیل، مجبور اند خود برای گرفتن شهادت‌نامه، به ریاست معارف شهر کابل درخواست بدهند.

در همین حال، مسئولان شماری از مکتب‌ها در ناحیه‌های مختلف شهر کابل، می‌گویند با این که هزینه‌ی توزیع شهادت‌نامه‌ها از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را به ریاست معارف شهر کابل تسلیم کرده اند؛ اما هنوز شهادت‌نامه‌های فارغان مکتب‌ها طی‌ مراحل نشده است.

سوسن مسعودی، سرمعلم در یکی از مکتب‌های دولتی در ناحیه‌ی هفدهم شهر کابل، می‌گوید: «شهادت‌نامه‌های سال ۱۳۹۷ را گرفتیم. این کار ریاست است؛ هنگامی که ما مراجعه می‌کردیم و می‌گفتیم چرا شهادت‌نامه‌ها چاپ نمی‌شود، به ما می‌گفتند که کاغذ نیست. [شهادت‌نامه‌های] ۱۳۹۸ تا کنون در نوبت است و ریاست معارف بهانه می‌کند که دستگاه‌های چاپ خراب اند یا کاغذ نیست.»

سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید

مونسه احدی، سرمعلم در یکی دیگر از مکتب‌های دولتی در کابل، با شکایت از کارکرد ریاست معارف شهر، می‌گوید: «از فارغان ۱۴۰۱، پول دو برابر اخذ شد. به مکتب‌ها و دانش‌آموزان وعده شد که به زودترین فرصت شهادت‌نامه‌های شان از طریق مکتب به آنان توزیع می‌شود؛ اما کارهای شان متوقف است.»

با این حال، منبعی در ریاست معارف شهر کابل، می‌گوید که تا کنون کار ۲۰۰ هزار شهادت‌نامه‌ که شامل فارغان در حکومت پیشین نیز است، باقی مانده است. این منبع که نخواست هویتش فاش شود، به سلام‌وطندار می‌گوید: «یک بخش شبانه را تنظیم کردیم و متأسفانه از دوره‌های پیش ۲۰۰ هزار شهادت‌نامه مانده که ما هر قدر هم کوشش کنیم، در دوره‌های بعدی که فارغ می‌شوند، به آن‌ها اضافه می‌شود. فعلاً در حال به‌پایان‌رساندن کار شهادت‌نامه‌های ۱۳۹۸ هستیم.»

این در حالی است که سال‌های پیش، فارغان مکتب‌ها پس از پایان دوره‌ی آموزشی شان، در مدت کوتاهی از طریق مکتب‌های مربوط‌ یا هم به گونه‌ی انفرادی، می‌توانستند شهادت‌نامه‌های شان را به دست بیاورند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: