کوریای جنوبی چهار میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان، اعلام کرده که کوریای جنوبی چهار میلیون دالر به صندوق انسان‌دوستانه‌‌ی افغانستان کمک کرده است. این نهاد، افزوده است که این کمک برای فراهم‌کردن غذا، پشتیبانی‌های خوراکی اضطراری برای نجات جان افراد و پیش‌گیری از قحطی در افغانستان، به مصرف خواهد رسید.