نبود مرکزهای بسته‌بندی محصولات کشاورزی در غزنی؛ کشاورزان محصولات شان را به بهای پایین به فروش می‌رسانند

آنان، به سلام‌وطندار می‌افزایند که به دلیل نبود مرکزهای پروسس و امکانات درست برای بسته‌بندی محصولات کشاورزی در این ولایت، آنان مجبور اند محصولات شان را در مرکز کشور بسته‌بندی کنند یا هم به بهای پایین آن را به فروش برسانند.

اتحادیه‌ی ناشران: در دو سال گذشته جواز فعالیت نشریه‌های کتاب و کتاب‌فروشی‌ها تمدید نشده است

مسئولان اتحادیه‌ی ناشران افغانستان، می‌گویند که در دو سال گذشته، وزارت اطلاعات‌وفرهنگ جواز فعالیت نشریه‌های کتاب و کتاب‌فروشی‌ها را تمدید نکرده است و آن‌ها غیرقانونی فعالیت می‌کنند.