نشست «گروه‌ ۲۰»؛ اتحادیۀ اروپا یک میلیارد یورو به افغانستان کمک می‌کند

اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد در نشست گروه ۲۰ دربارۀ افغانستان که در حال برگزاری‌ست، بستۀ کمکی به ارزش یک میلیارد یورو به افغانستان را ارایه می‌کند. او گفته است که همه باید تلاش‌شان را برای جلوگیری از بحران شدید انسانی و سقوط اقتصاد افغانستان به خرج دهند.

نبود دارو و امکانات صحی در ولسوالی‌های بلخ؛ مردم به شهر هجوم آورده‌اند

نبود دارو، پزشک و امکانات صحی در ولسوالی‌های ولایت بلخ، تبدیل به چالشی شده که پای صدها تن از بیماران و بیمارداران را به شهر مزارشریف کشانده است. ازدحام بیش از حد بیماران و رسیده‌گی‌نکردن پزشکان و مسئولان به باشنده‌گان ولسوالی‌های بلخ، چالش جدی سد راه آنان شده است.

آبده‌های باستانی بادغیس رو به نابودی‌ست

«قلعۀ نریمان»، یکی از ده‌ها آبدۀ باستانی‌ست که در ولسوالی آب‌کمری و در فاصلۀ ۳۰ کیلومتری غرب شهر قلعۀنو، مرکز بادغیس در یک تپۀ بلند موقعیت دارد. شماری از فرهنگیان بادغیس می‌گویند که بخش‌های بسیاری از این قلعه پس از گذشت هزاران سال، تخریب و از بین برده شده است. مسعود، از فرهنگیان بادغیس می‌گوید، نه‌تنها قلعۀ نریمان؛ بل مکان‌های باستانی بسیاری‌ در این ولایت‌اند که رو به نابودی کامل قرار دارد.