برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد، گفته در زمانی که بحران‌های بشری سراسر جهان را فرا گرفته است، افغانستان نباید فراموش شود.

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

این نهاد، امروز در حساب کاربری اکس خود، نوشته است که سال گذشته به دلیل کم‌بود شدید بودجه، ۱۰ میلیون تن را از فهرست کمک‌‌رسانی‌اش کم کرد که زنان بیش‌ترین آسیب را دیدند.

برنامه‌ی جهانی غذا، افزوده است که نیازمندان در افغانستان به ویژه زنان و دختران در ۲۰۲۴، به کمک‌های اضطراری نیاز دارند.

سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید

برنامه‌ی جهانی غذا، چندی پیش اعلام کرده بود که برای ادامه‌ی فعالیتش در شش ماه آینده در افغانستان، به ۷۶۰ میلیون دالر نیاز دارد.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: