مسئولان در شفاخانه‌ی صحت طفل افغان_ترک در جوزجان، می‌گویند که در سال روان، شمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه در این ولایت، ۲۰ درصد افزایش یافته است. آن‌ها، می‌افزایند که مهم‌ترین عامل ابتلا به سوءتغذیه، وضعیت بد اقتصادی خانواده‌ها و تغذیه‌ی ناسالم است.

فریدون مرتضا، معاون شفاخانه‌ی صحت طفل افغان_ترک در جوزجان، می‌گوید: «نظر به مراجعه‌، امسال تا ۲۰ درصد مریضان سوءتغذیه نسبت به پارسال افزایش یافته است.» به گفته‌ی او، به دلیل مجهزبودن شفاخانه‌ی صحت طفل افغان_ترک، باشندگان سرپل، فاریاب، بادغیس و بلخ، نیز کودکان شان را که به سوءتغذیه مبتلا اند، برای درمان به این شفاخانه می‌آورند.

در همین حال، شماری از بیمارداران در شفاخانه‌ی صحت طفل افغان_ترک در جوزجان که کودکان شان به سوءتغذیه مبتلا شده اند، از حکومت سرپرست و نهادهای کمک‌کننده می‌خواهند که برای پیش‌گیری از مبتلاشدن کودکان شان به سوءتغذیه و درمان به موقع، به آن‌ها کمک کنند.

گل‌دسته، باشنده‌ی جوزجان که کودکش به سوءتغذیه مبتلا شده و او را برای درمان به شفاخانه‌ی صحت طفل افغان- ترک در این ولایت آورده است، می‌گوید: «سه ماه می‌شود که استفراغ می‌کند و اسهال شده است. به سوءتغذیه شده است. به وقت تداوی کرده نتوانستیم. یک ماه خانه بود که در ‌نهایت مجبور شدیم و آمدیم که بستری‌اش کنیم.»

حکمت‌الله، باشنده‌ی جوزجان، می‌گوید که به دلیل ناداری، نتوانسته به گونه‌ی کافی نیازهای خانواده‌اش را فراهم کند و در نتیجه، کودکانش به سوءتغذیه مبتلا شده اند. او می‌گوید: «من دو کودک دوگانگی دارم که به خاطر نبود امکانات و منابع مالی، نتوانستم چیزی بیاورم. کولر و پکه نیست. سوءتغذی شده اند.»

مسئولان در ریاست صحت عامه‌ی جوزجان، می‌گویند که اخیراً، حدود ۱۹۳ جعبه‌ی مواد خوراکی تقویتی را برای کودکان مبتلا به سوءتغذیه در شفاخانه‌ی صحت طفل افغان_ترک فراهم کرده اند.

عبدالواسع قیومی، معاون ریاست صحت عامه‌ی جوزجان، می‌گوید: «این مواد تغذیه در مجموع از سطح ولایت در اثر بازرسی تیم مدیریتی و بعضی تیم‌های سیار ما که در جوزجان فعالیت داشتند، جمع‌آوری شده است. ۱۹۳ کارتن است که رسماً به شفاخانه‌ی صحت طفل افغان_ترک تسلیم کرده‌ایم.»

نداشتن آگاهی خانواده‌ها و گسترش ناداری در سال‌های پسین، سبب شده که رقم ابتلا به سوءتغذیه در کودکان، افزایش یافته و زندگی‌ شماری از آن‌ها را با خطر مرگ روبه‌رو کند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: