برای نخستین بار نمایش‌گاه تولیدات داخلی زیر نام «عالی‌ست، افغانی‌ست»، امروز از سوی ریاست صنعت و تجارت بدخشان با اشتراک بازرگانان از ولایت‌های هم‌جوار در هتل «بام دنیا» در شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت، گشایش یافت.

شمار بسیاری از بازرگانان، از ولایت‌های مختلف در نمایش‌گاه تولیدات داخلی در بدخشان شرکت کرده اند تا تولیدات شان را در این نمایش‌گاه به نمایش بگذارند و از این طریق به کسب‌وکار خود رونق بیش‌تر بدهند.

عبدالباطن زاهدی، آمر امور تجارت ریاست صنعت و تجارت بدخشان، به سلام‌وطندار می‌گوید که برگزاری این گونه نمایش‌گاه‌ها فرصتی خوب برای رشد تولیدات داخلی است و آنان همواره تلاش کرده اند تا فرصت بهتر بازرگانی را برای بازرگانان مهیا کنند.

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

او می‌افزاید: «هدف از برگزاری این نمایش‌گاه‌ها، معرفی‌کردن و به‌نمایش‌گذاشتن تولیدات داخلی و خدمات به مردم است. نمایش‌گاه‌ها را مردم باید ببینند، تاجران ما باهم تأمین ارتباط کنند، نهادهای مختلف، سرمایه‌گذاران ما، رقبا هم‌دیگر را می‌بینند که باعث می‌شود مردم تشویش شوند و بشناسند که در سرزمین شان چه چیزها تولید می‌شود و احساس پیدا کنند که از این تولیدات داخلی استفاده کنند.»

شفیق‌الله، یکی از غرفه‌داران نمایش‌گاه تولیدات داخلی در بدخشان، می‌گوید که برگزاری چنین نمایش‌گاه‌ها به آنان، فرصت مناسب برای فروش محصولات شان و هم‌چنان شناخت افراد متشبث از ولایت‌های دیگر است.

او می‌افزاید: «محصولات ما در این نمایش‌گاه از قبیل مغز پسته، مغز زردآلو، عسل و مغز چهارمغز آورده‌ایم که تولیدات خود مان است. خواست ما همین است که میوه‌ی خشک بدخشان را خود مان تأمین کنیم؛ یعنی فایده‌ی ما را دیگر ولایت‌ها نگیرد.»

سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید

در همین حال، عبدالرحمان، یکی دیگر از غرفه‌داران نمایش‌گاه تولیدات داخلی در بدخشان که از کندز آمده است، با استقبال از برگزاری این نمایش‌گاه به سلام‌وطندار می‌گوید: «این بسیار خوب است؛ مردم می‌بینند؛ از همین آگاهی ندارند. این تولیدات وطن است؛ در همین وطن جور می‌شود و تا کنون از این خبر نداشتند. به بسیاری می‌گوییم که وطنی است، باور شان نمی‌آمد؛ حالا ما همین را نشان دادیم که در وطن جور می‌شود؛ در خود کندز جور می‌شود؛ همه‌ی شان را نشان دادیم. قالین‌های دستی است؛ خالص از پشم گوسفند جور می‌شود‌. این‌ها برای استفاده‌کنندگان بسیار مفید است.»

از سویی هم، شماری از بازدیدکنندگان از نمایش‌گاه تولیدات داخلی در بدخشان، از برگزاری این نمایش‌گاه خوش‌حال اند و از حکومت می‌خواهند که چنین نمایش‌گاه‌ها را بیش‌تر برگزار کند تا تولیدات داخلی بیش‌تر رشد کند.

گفتنی است که نمایش‌گاه تولیدات داخلی در بدخشان که امروز گشایش یافته است، سه روز ادامه خواهد داشت.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: