آسیب‌دیدگان حمله‌ بر مرکز آموزشی کاج، هنوز با زخم این رویداد زندگی می‌کنند

یک سال پس از حمله‌ی خونین بر مرکز آموزشی کاج در دشت‌برچی شهر کابل، هنوز شماری از آسیب‌دیدگان این رویداد، به لحاظ روانی و جسمی بهبود نیافته اند. شماری از دانش‌آموزانی که در حمله‌ی مهاجمان مسلح بر مرکز آموزشی کاج در ۸ میزان سال گذشته زخم‌ برداشته بودند، می‌گویند که به دلیل آسیب‌های جسمی و روانی، هنوز نمی‌توانند کارهای روزانه‌ی شان را انجام دهند.

یک‌سالگی زمین‌لرزه‌ی مرگ‌بار؛ زلزله‌زدگان در گیان: با گذشت یک سال هنوز هم در خیمه‌ها زندگی می‌کنیم

شماری از زلزله‌زدگان در ولسوالی گیان، می‌گویند که پس از گذشت یک سال، مؤسسه‌ها برای برخی‌ها خانه ساخته است؛ اما بسیاری از خانواده‌ها در زیرزمینی‌ها و خیمه‌ها در وضعیت بدی زندگی می‌کنند.