برنامه‌ی جهانی غذا: افغانستان نباید با بحران بشری تنها گذاشته شود

برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد، گفته در زمانی که بحران‌های بشری سراسر جهان را فرا گرفته، افغانستان نباید فراموش شود. این نهاد، امروز در حساب کاربری اکس خود، نوشته است که سال گذشته به دلیل کم‌بود شدید بودجه، ۱۰ میلیون تن را از فهرست کمک‌‌رسانی‌اش کم کرد که زنان بیش‌ترین آسیب را دیدند.

اوچا: کم‌تر از پنج درصد درخواست مالی برای کمک‌رسانی در افغانستان تأمین شده است

بخش افغانستان دفتر هم‌آهنگ‌کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)، گفته که کم‌تر از پنج درصد درخواست مالی این نهاد برای کمک‌رسانی در ۲۰۲۳ در افغانستان، تأمین شده است. اوچا نوشته است، در حالی که بحران افغانستان بزرگ‌ترین و جدی‌ترین بحران انسانی در جهان است، عملیات انسان‌دوستانه در این کشور کم‌ترین کمک مالی را دارد.

برنامه‌ی جهانی غذا: برای کمک‌رسانی به نیازمندان در افغانستان به بودجه‌ی بیش‌تری نیاز است

برنامه‌ی جهانی غذا (WFP)، به تازگی با پخش اعلامیه‌ای، گفته است که اگر حمایت‌های انسان‌دوستانه پایدار نباشد، صدها هزار شهروند افغانستان برای زنده‌ماندن، به کمک نیاز خواهند داشت و گرسنگی فاجعه‌بار می‌تواند در سراسر این کشور گسترش یابد.