جوانان در غور با راه‌اندازی کارزاری به سیلاب‌زدگان این ولایت کمک گردآوری می‌کنند

شماری از جوانان در غور، به هدف گردآوری کمک به سیلاب‌زدگان ولسوالی‌های مرغاب و چهارسده‌ی این ولایت، کارزار چندروزه را به راه انداخته اند. آنان که در چوک مرکزی این ولایت خیمه‌ای را برپا کرده اند، از عموم مردم، بازرگانان و مؤسسه‌های امدادرسان می‌خواهند که در اندازه‌ی توان شان به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های پسین در این ولایت کمک‌ کنند.

سیلاب‌های مدهش در غور؛ باشند‌گان ولسوالی‌های مرغاب و چهارسده در وضعیت بدی قرار دارند

رحیم‌الدین، باشنده‌ی ولسوالی مرغاب، می‌گوید که سیلاب‌ها از دو روز به این سو در این ولسوالی جریان دارد و در نتیجه‌ی آن ده‌ها خانه‌ی مسکونی ویران شده و بیش از یک هزار خانه‌ی دیگر نیز در تهدید سیلاب‌ها قرار دارند. به گفته‌ی او، هنوز هیچ نهاد امدادرسان به وضعیت سیلاب‌زدگان رسیدگی نکرده و مردم بدون سرپناه به سر می‌برند.